Lịch thu phiếu thi lại - nâng điểm Khoa Triết học
Tiếng Việt

Khoa Triết & KHXH

Lịch thu phiếu thi lại - nâng điểm Khoa Triết học

15:44 - 30-05-2020

Từ ngày 1/6 đến hết 16h30 ngày 3/6/2020 Khoa Triết học & KHXH nhận phiếu thi lại - nâng điểm cho  sv đã thi đi trong 8 tuần đầu HK2 năm học 2019-2020 các môn:

- Triết học (Chủ nghĩa Mác lê nin 1) - K24 mua phiếu 3 tín chỉ, K23 mua phiếu 2 tín chỉ

- Đường lối Cách Mạng của Đảng CS VN (2 tín chỉ)

- Lịch sử Đảng cộng sản VN (2 tín chỉ)

- Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)

- Logic học (2 tín chỉ)

- Kỹ năng giao tiếp (2 tín chỉ)

- Chủ nghĩa xã hội Khoa học (2 tín chỉ)

SV Thu phiếu theo lớp và nộp về văn phòng Khoa (Phòng A514) trong thời gian trên. 

Nếu không thi lại ngay trong đợt này (ko có lý do chính đáng hoãn thi) thì sv sẽ phải học lại

Sinh viên đã nộp phiếu từ cuối HK1 sẽ được tổ chức thi cùng đợt thi này - thời gian dự kiến thi từ 14/6 đến 21/6/2020 vào các buổi tối (Lịch cụ thể xem tại web trường trước ngày thi 2 ngày)

Riêng môn Kỹ năng giao tiếp và Chủ nghĩa xã hội Khoa học, sinh viên xem danh sách các bạn phải thi lại TẠI ĐÂY (click chuột) để chủ động mua phiếu nộp phiếu theo lớp

  • tags