DANH SÁCH HỌC LẠI MÔN ANH 4, 5,6 ĐỢT 2- HỌC KỲ II (2016-2017)
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Anh A2

DANH SÁCH HỌC LẠI MÔN ANH 4, 5,6 ĐỢT 2- HỌC KỲ II (2016-2017)

06:14 - 30-03-2017

Sinh viên xem danh sách học lại học phần Anh 4-5-6 đợt 2 ( Kỳ 2  năm học 2016-2017)   TẠI ĐÂY.

Sinh viên đã mua phiếu nhưng chưa có tên cần mang phiếu gốc + 1 phiếu phôto đến VPK A 306 để được thêm tên vào danh sách.

  • tags
Tin khác