Tổng quan chương trình
Tiếng Việt

Cao đẳng chính quy

Tổng quan chương trình

09:24 - 29-12-2014
  • Chương trình này thực chất là Chương trình đào tạo Đại học. Nó chỉ thấp hơn Chương trình đào tạo Đại học của HUBT ở trình độ tiếng Anh. Phần đào tạo về nghề nghiệp chuyên môn là phần cốt lõi của Chương trình đào tạo Đại học thì vẫn được giữ nguyên ở Chương trình đào tạo Cao đẳng. Điều đó cho phép sinh viên Cao đẳng đạt được trình độ thông thạo về nghề nghiệp chuyên môn không khác gì sinh viên Đại học.
  • Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng bạn có thể học liên thông (cùng ngành nghề) ngay tại HUBT để đạt trình độ Đại học.
  • tags