Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Kinh doanh quốc tế
Tiếng Việt

Khoa Thương mại

Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Kinh doanh quốc tế

09:36 - 29-11-2017

Ngành đào tạo: Kinh doanh quốc tế (International Business)

Mã số: 52340120

Trình độ đào tạo: Đại học

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

Đào tạo cử nhân kinh doanh quốc tế, có phẩm chất chính trị, đạo đức, nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có tư duy khoa học tổng hợp về kinh tế, quản trị, quản lý và các kỹ năng chuyên sâu kinh doanh quốc tế ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, ở các hãng, các tập đoàn, ở các công ty đa quốc gia và xuyên quốc gia. Sau khi tốt nghiệp người học đạt được những năng lực tối thiểu sau đây:

1. Kiến thức

a. Kiến thức chung:

 • Có hiểu biết những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Có hiểu biết những kiến thức cơ bản về pháp luật, xã hội và nhân văn;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông, sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Hoàn thành khối lượng kiến thức toàn khóa theo thời gian đào tạo 4 năm, gồm: 150 tín chỉ (TC)

+ Khối lượng kiến thức giáo dục đại cương: 12TC

+ Khối lượng kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 138 Tc (20 TC khối lượng kiến thức cơ sở, 58 TC khối lượng kiến thức ngành, 56 TC khối lượng kiến thức bổ trợ, 10 TC thực tập cuối khóa và luận văn tốt nghiệp).


b. Kiến thức chuyên ngành:

 • Hiểu biết về thị trường trong kinh doanh quốc tế, các yếu tố của thị trường, phân tích, phán đoán tác động của các nhân tố đến thị trường, phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu trong kinh doanh quốc tế.
 • Nẵng vững về khách hàng, nhu cầu mong muốn của khách hàng, sự thỏa mãn khách hàng, giữ khách hàng, khách hàng là trung tâm của hoạt động kinh doanh của một công ty, tài sản của công ty không có bao nhiêu khi công ty không có khách hàng.
 • Am hiểu nhu cầu đa dạng phong phú của thị trường, của khách hàng, từ nhu cầu thị trường để phát triển sản phẩm dịch vụ thỏa mãn nhu cầu, đích cao nhất của công ty kinh doanh quốc tế là thỏa mãn nhu cầu toàn cầu, tức là các công ty phải tham gia vào tạo giá trị toàn cầu, cung ứng toàn cầu (Madein the World).
 • Hiểu rõ về việc kết hợp sản phẩm, thị trường khi thiết kế sản phẩm dịch vụ phải thỏa mãn nhu cầu mong muốn của người mua, khi làm giá phải được thị trường chấp nhận chi phí, khi phân phối hàng hóa phải đảm bảo sự thuận tiện cho khách hàng, thiết kế công cụ xúc tiến bán tập trung vào truyền thông tin sản phẩm, nói chung phải có kiến thức(4P - 4C), kết hợp các bộ phận trong công ty để tập trung thỏa mãn nhu cầu thị trường quốc tế.
 • Biết cách thiết kế và quản lý sứ mệnh, nhiệm vụ mục tiêu của kinh doanh quốc tế.
 • Biết cách phân tích phán đoán các nhân tố môi trường vĩ mô và vi mô xác lập chiến lược phát triển chiều sâu, chiến lược tích hợp, chiến lược đa dạng hóa cho các hãng và tập đoàn các công ty đa quốc gia và công ty xuyên quốc gia. 
 • Biết phân tích dự đoán môi trường nội bộ của doanh nghiệp để xác lập các chiến lược cạnh tranh cơ bản cho một đơn vị kinh doanh chiến lược thuộc doanh nghiệp (chiến lược chi phí thấp, chiến lược khác biệt hóa và chiến lược tập trung).

c. Kiến thức bổ trợ

 • Có kiến thức tiếng Anh tương đương trình độ TOEIC 550;
 • Có kiến thức tiếng Anh chuyên ngành kinh doanh quốc tế;
 • Có kiến thức tin học tương đương trình độ B

2. Về kỹ năng

a. Kĩ năng cứng

Kỹ năng hoạch định kế hoạch chiến lược kinh doanh quốc tế.

 • Kĩ năng chọn ngành kinh doanh
 • Kĩ năng soạn thảo bản tuyên ngôn xứ mệnh và nhiệm vụ mục tiêu
 • Kĩ năng phân bậc và phân tích các yếu tố môi trường công ty kinh doanh quốc tế
 • Kĩ năng phân chia các đơn vị kinh doanh chiến lược trong một công ty và kĩ năng phân bổ vốn đầu tư cho các SBU
 • Kĩ năng lập ma trận thứ tự ưu tiên các cơ hội.
 • Kĩ năng lập ma trận thứ tự ưu tiên các đe dọa
- Kĩ năng nghề nghiệp lập các chính sách và chương trình kinh doanh quốc tế.
 • Kĩ năng chọn chính sách và chương trình sản phẩm dịch vụ quốc tế.
 • Kĩ năng chọn giá và ứng xử giá trong kinh doanh quốc tế
 • Kĩ năng cung ứng sản phẩm toàn cầu
 • Kĩ năng truyền thông, quảng cáo toàn cầu.
- Kĩ năng triển khai chiến lược kiểm tra đánh giá và điều chỉnh chiến lược
 • Kĩ năng triển khai, kiểm tra chiến lược
 • Kĩ năng phân tích thực hiện chiến lược
 • Kĩ năng điều chỉnh chiến lược
- Kĩ năng giao tiếp thương lượng kí kết hợp đồng kinh doanh quốc tế
- Kĩ năng phát triển thương mại điện tử qua một quốc gia
- Kĩ năng bán hàng và dịch vụ khách hàng

b. Kĩ năng mềm

 • Kĩ năng quyết định lựa chọn chiến lược theo mô hình 7S của Mc Kinsey Kĩ năng lựa chọn thích nghi hóa và tiêu chuẩn sản phẩm với thị trường quốc tế
 • Kĩ năng thực hiện marketing quan hệ với khách hàng.
 • Kĩ năng phát hiện nhu cầu dịch vụ khách hàng quốc tế.
 • Kĩ năng làm việc theo nhóm

3. Về phẩm chất đạo đức

a. Phẩm chất đạo đức cá nhân

 • Có lối sống lành mạnh
 • Tự tin khi giao tiếp và thực hành nghề trong môi trường làm việc có yếu tố nước ngoài.
 • Kiên trì trong giao dịch với khách hàng.
 • Linh hoạt, khéo léo, tinh tế khi thực hành nghề và xử lí tình huống kinh doanh quốc tế
 • Chăm chỉ, có tinh thần học hỏi, cầu tiến và đặt mục tiêu cho bản thân.
 • Nhiệt tình và say mê công việc.
 • Điềm tĩnh, tự chủ khi ra quyết định

b. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

 • Tâm huyết với công việc và nghề nghiệp, yêu quê hương, đất nước
 • Trung thực, đáng tin cậy khi thực hiện công việc.
 • Trung thành với đơn vị sử dụng lao động
 • Chu đáo, lắng nghe và thấu hiểu khi phục vụ khách hàng
 • Có hành vi và ứng xử chuyên nghiệp
 • Chủ động thực hiện công việc
 • Chia sẻ thông tin, tương trợ đồng nghiệp trong và ngoài cơ quan, trong và ngoài nước.

c. Phẩm chất đạo đức xã hội

 • Có trách nhiệm với công việc, khách hàng, cộng đồng, xã hội và môi trường.
 • Tuân thủ luật pháp Việt Nam cũng như của các nước trong việc xây dựng hợp đồng kinh doanh.

4. Những vị trí công tác mà người học có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế tại trường đại học kinh doanh và CN Hà Nội, có đủ năng lực trình độ chuyên môn, để đảm nhiệm những công việc được phân công, phù hợp với chuyên ngành đào tạo, như:

 • Cán bộ tác nghiệp, thực hiện các phần hành công việc chuyên môn trong các doanh nghiệp, công ty vừa và nhỏ, siêu nhỏ, các công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia.
 • Cán bộ nghiên cứu xây dựng và quản trị các kế hoạch chiến lược kinh doanh tại một tổ chức kinh doanh trong nước hay quốc tế.
 • Nghiên cứu viên, giảng viên về lĩnh vực kinh doanh quốc tế tại các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế có trình độ kiến thức chuyên môn đủ khả năng để:

 • Tiếp tục học các chương trình sau đại học;
 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề kinh doanh quốc tế trong và ngoài nước để cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.

KHOA THƯƠNG MẠI

 • tags