KHOA CNTT: Danh sách thi kết thúc học phần các môn ngày 5/11/2020
Tiếng Việt

Khoa Công nghệ thông tin

KHOA CNTT: Danh sách thi kết thúc học phần các môn ngày 5/11/2020

08:16 - 29-10-2020

- Liên hệ với Giảng viên dạy đúng môn đó nếu không có tên trong danh sách thi, điểm thi.

- Liên hệ VP Khoa CNTT (D403 - Giờ hành chính) các thông tin còn lại.

- Lập trình C++ cơ sở

- Lập trình C++ cơ sở Từ sơn

  • tags