KHOA CNTT: Danh sách thi kết thúc học phần các môn ngày 01/11/2020
Tiếng Việt

Khoa Công nghệ thông tin

KHOA CNTT: Danh sách thi kết thúc học phần các môn ngày 01/11/2020

09:41 - 29-10-2020

- Liên hệ với Giảng viên dạy đúng môn đó nếu không có tên trong danh sách thi, điểm thi.

- Liên hệ VP Khoa CNTT (D403 - Giờ hành chính) các thông tin còn lại.

- Cơ sở dữ liệu quan hệ khóa 24

  • tags