Danh sách thi lại + nâng điểm 8 tuần đầu (ngành Luật) học kỳ 1 năm học 2019-2020 (mới nhất)
Tiếng Việt

Khoa Luật kinh tế

Danh sách thi lại + nâng điểm 8 tuần đầu (ngành Luật) học kỳ 1 năm học 2019-2020 (mới nhất)

12:14 - 29-10-2019

Sinh viên xem lịch thi tại đây:

Ghi chú: DS thi môn Luật Đầu tư K22 (Vĩnh Tuy) thi ngày 09/11/2019, SV xem DS thi và đến thi theo giờ thi, ca thi trong DS 

  • tags