ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG.
Tiếng Việt

Hoạt động chung

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG.

09:46 - 29-09-2021


  • tags