Danh sách thi kết thúc HA8- K21- ngành KT+QN+TM- NGÀY 3/10/2018
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Anh B

Danh sách thi kết thúc HA8- K21- ngành KT+QN+TM- NGÀY 3/10/2018

16:36 - 29-09-2018

Sinh viên xem danh sách thi TẠI ĐÂY

VPK giải quyết mọi thắc mắc trước 15H00 ngày 2/10/2018 tại A309
 
Chú ý: THI LẠI + NÂNG ĐIỂM
 
SINH VIÊN MUA PHIẾU THI LẠI + NÂNG ĐIỂM NGAY KHI THI XONG VÀ NỘP TAI VPK TIẾNG ANH B1 PHÒNG A309.

HẠN NỘP PHIỂU LÀ SAU 2 NGÀY THI. 
SAU 2 NGÀY THI, SINH VIÊN NÀO KHÔNG NỘP PHIẾU, KHOA SẼ KHÔNG THU!
  • tags