Danh sách thi kết thúc HA7+HA8 - K21+K22- ngành DL+TACN- SÁNG THỨ 5 NGÀY 4/10/2018
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Anh B

Danh sách thi kết thúc HA7+HA8 - K21+K22- ngành DL+TACN- SÁNG THỨ 5 NGÀY 4/10/2018

14:45 - 29-09-2018

Sinh viên xem DS thi TẠI ĐÂY

VPK giải quyết mọi thắc mắc trước 9H00 ngày 2/10/2018 tại A309
 
Chú ý: THI LẠI + NÂNG ĐIỂM
 
SINH VIÊN MUA PHIẾU THI LẠI + NÂNG ĐIỂM NGAY KHI THI XONG VÀ NỘP TAI VPK TIẾNG ANH B1 PHÒNG A309.

HẠN NỘP PHIỂU LÀ SAU 2 NGÀY THI. 
SAU 2 NGÀY THI, SINH VIÊN NÀO KHÔNG NỘP PHIẾU, KHOA SẼ KHÔNG THU!
  • tags