Thông báo v/v Tạm dừng nhận hồ sơ xét tuyển đại học bằng hình thức xét tuyển học bạ đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2019 trở về trước.
Tiếng Việt

Thông báo chung