DANH SÁCH THI ANH 10 K13.2LTCD-KT+TC+QL+IT SÁNG 4/6/2017 TẠI VĨNH TUY
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Anh B

DANH SÁCH THI ANH 10 K13.2LTCD-KT+TC+QL+IT SÁNG 4/6/2017 TẠI VĨNH TUY

10:50 - 29-05-2017

Văn phòng khoa TA B1 gửi các em danh sách thi anh 10 K13.2LTCD-KT+TC+QL+IT thi sáng 4/6/2017 tại Tam Trinh. Mọi thắc mắc VPK chỉ giải quyết trước ngày 2/6/2017 tại phòng A309

Sinh viên xem danh sách thi  TẠI ĐÂY

  • tags