Khoa QLKD: Điểm thi tự luận các học phần 9 tuần cuối Học kì 1 (2020-2021)
Tiếng Việt

Khoa Quản lý Kinh doanh

Khoa QLKD: Điểm thi tự luận các học phần 9 tuần cuối Học kì 1 (2020-2021)

09:57 - 29-01-2021

Điểm thi môn Kỹ năng lãnh đạo Khoá 23 ngành Quản lý kinh tế ngày 16-01-2021 xem tại đây

Điểm thi môn Tiền lương tiền công Khoá 22 ngành Quản lý kinh doanh ngày 15-01-2021 xem tại đây

Điểm thi Kế hoạch hoá lao động Khoá 22 ngành Quản lý kinh doanh ngày 17-01-2020 xem tại đây

Điểm thi Định mức kinh tế kĩ thuật Khoá 22 ngành Quản lý kinh doanh ngày 15-01-2021 xem tại đây

  • tags