Thông báo v/v tổ chức học lại, thi lại cho sinh viên thuộc diện tạm dừng học theo quyết định số 744/QĐ-CTSV
Tiếng Việt

Thông báo chung

Thông báo v/v tổ chức học lại, thi lại cho sinh viên thuộc diện tạm dừng học theo quyết định số 744/QĐ-CTSV

15:10 - 28-12-2018
  • tags