Danh sách thi kết thúc HA9- K20- ngành DL - NGÀY 3/10/2017
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Anh B

Danh sách thi kết thúc HA9- K20- ngành DL - NGÀY 3/10/2017

15:45 - 28-09-2017

Sinh viên xem DS thi TẠI ĐÂY

VPK B1 giải quyết mọi thắc mắc tại A309 trước 15h ngày 30/9/2017

Chú ý: THI LẠI + NÂNG ĐIỂM
 
SINH VIÊN MUA PHIẾU NỘP LẠI CHO LỚP TRƯỞNG. VPK NHẬN PHIẾU THI LẠI NGAY KHI THI XONG. LỚP TRƯỞNG TẬP HỢP DANH SÁCH CÙNG VỚI PHIẾU THI LẠI NỘP LẠI TẠI PHÒNG A309.

HẠN NỘP PHIỂU LÀ SAU 2 NGÀY THI. 

LỊCH THI LẠI + NÂNG ĐIỂM DỰ KIẾN TỪ NGÀY 9/10/2017
  • tags