Họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục (lần thứ 12)
Tiếng Việt

Hội đồng tự đánh giá

Họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục (lần thứ 12)

15:57 - 28-02-2019

Ngày 28/02/2019, Hội đồng tự đánh chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức phiên họp lần thứ 12 do GS.TS. Đinh Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục chủ trì.

Tham dự phiên họp có các Ủy viên thường trực và Ban thư ký Hội đồng cùng đại diện các phòng ban, đơn vị chức năng trong nhà trường.

Description: C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.618\IMG_1378.JPG

GS.TS. Đinh Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục chủ trì phiên họp Tự đánh giá chất lượng giáo dục của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội lần thứ 12. Ảnh: Trung tâm truyền thông

Tại buổi họp, Hội đồng đã rà soát lại một số nội dung, minh chứng của các nhóm chuyên trách để hoàn thiện báo cáo trước khi được kiểm định.

Căn cứ vào Chỉ thị số 1025 của Hiệu trưởng quy định về việc các đơn vị trong trường tham gia vào hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục, phục vụ cho công tác đánh giá ngoài sắp tới, Hội đồng đã rà soát lại một số nội dung, minh chứng của các nhóm chuyên trách để hoàn thiện báo cáo. Bên cạnh đó, Bộ phận tự đánh giá chất lượng giáo dục tiếp tục thực hiện chức năng, gắn với hoạt động của trường với các cấp đào tạo. Phòng khoa học tiếp tục phát huy vai trò thường trực, hỗ trợ hoạt động kiểm định chất lượng trong mạng lưới kiểm định chất lượng tự đánh giá của trường, mang tính chất so sánh đối chiếu, phát huy khả năng tổng hợp, phân tích.

Description: C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.549\IMG_1372.JPG

Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội họp lần thứ 12. Ảnh: Trung tâm truyền thông 

GS.TS. Đinh Văn Tiến cho rằng, thông qua hoạt động kiểm định, việc tự đánh giá này có nhiều điều cần phải được thực hiện tốt hơn, đặc biệt là các đơn vị đào tạo của trường phải tham gia tích cực hơn nữa vào hoạt động này.

Sau khi lắng nghe các nhóm báo cáo, GS.TS. Đinh Văn Tiến chỉ đạo: Các thành viên của Hội đồng tiếp tục tìm kiếm, bổ sung các minh chứng cần thiết để nâng điểm cho một số tiêu chí đạt yêu cầu và cải thiện những tiêu chí chưa đạt. Tất cả các minh chứng sẽ được gửi đến Hội đồng để tổng hợp lại và củng cố thêm trong báo cáo của các nhóm.


                                                                Thu Hương

                                                                             Trung tâm truyền thông

  • tags