KẾ HOẠCH THU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (ĐỢT 1 ) SINH VIÊN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA 13LTCD- NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

KẾ HOẠCH THU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (ĐỢT 1 ) SINH VIÊN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA 13LTCD- NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

08:30 - 28-02-2017

Khoa Kế toán thu luận văn tốt nghiệp ( đợt 1) sinh viên đại học liên thông khóa 13 LTCD - ĐH từ ngày 02/03/2017 đến 04/03/2017.

Thời gian:

- Sáng từ 08h00' đến 11h00'

- Chiều từ 13h30' đến 16h00'

Địa điểm: Phòng B201 VPK Kế toán

Sinh viên nộp luận văn cần:

- 04 quyển luận văn ( bao gồm 1 quyển gốc)

- Sổ nhật ký thực tập ( ghi chép quá trình thực tập đầy đủ và có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn)

- Bảng điểm ( Không nợ ĐVHT)

- Biên lai thu tiền (kỳ cuối)

  • tags