Họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục (lần 4)
Tiếng Việt

Hội đồng tự đánh giá

Họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục (lần 4)

14:18 - 27-12-2017

Chiều ngày 26 - 12, Hội đồng tự đánh giá (HĐTĐG) Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã làm việc lần thứ 4 với các nhóm chuyên trách về tiến độ thực hiện kế hoạch Tự đánh giá chất lượng giáo dục (Giai đoạn 2012 - 2017) do GS.TS. Đinh Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng trường, Phó Chủ tịch thường trực HĐTĐG chủ trì.

Tại buổi làm việc lần này, Nhóm chuyên trách đã báo cáo về kết quả những phần việc đã triển khai từ buổi họp trước, đưa ra những thông tin, những tài liệu minh chứng cụ thể trong các tiêu chuẩn 8, 20, 4, 18, 23: Quản trị chiến lược; Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại; Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học; Quản lý nghiên cứu khoa học.

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\IMG_7896.JPG

Buổi họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục (lần 4).

Ảnh: Trung tâm truyền thông

Kết thúc buổi làm việc, GS.TS. Đinh Văn Tiến yêu cầu: “…Các nhóm công tác cần có sự phối hợp với các Khoa, Văn phòng, Ban thư ký Hội đồng, Trung tâm truyền thông và Đoàn Thanh niên của Nhà trường trong việc tìm các minh chứng cụ thể, chuẩn xác để hoàn thành các tiêu chuẩn theo yêu cầu về chất lượng cũng như thời gian....”. Giáo sư cũng chỉ đạo Các Nhóm chuyên trách cần phải đưa thêm thông tin minh chứng cụ thể và hành động cần linh hoạt hơn dưới sự hỗ trợ của Văn phòng, Ban thư ký và các chuyên gia để nộp lên HĐTĐG trường trước ngày 31/12.

                                                                                                            Thu Hương

                                                                                                Trung tâm truyền thông

  • tags