Xây dựng công trình
Tiếng Việt

Cao đẳng chính quy

Xây dựng công trình

14:20 - 27-12-2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia Xây dựng công trình, có kiến thức và nghiệp vụ về các lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, sử dụng được công cụ tin học trong các hoạt động của mình.
Sinh viên ra trường có khả năng đáp ứng các nhiệm vụ sau:
- Thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp quy mô nhỏ, lập dự toán xây dựng công trình.
- Chỉ đạo thi công, giám sát thi công, lập bản vẽ hoàn công và quyết toán công trình.

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Số ÐVHT
I. Kiến thức giáo dục đại cương21
1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin (I, II)6
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh3
3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3
4. Giáo dục thể chất6
5. Giáo dục quốc phòng3
II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp159
a. Kiến thức cơ sở24
1. Toán cao cấp (I, II, III)9
2. Vật lý (I, II)6
3. Cơ học cơ sở (I, II)6
4. Thuỷ lực đại cương3
b. Kiến thức ngành90
1. Sức bền vật liệu (I, II)6
2. Cơ học kết cấu (I, II)6
3. Cơ học đất3
4. Địa chất công trình3
5. Hình họa, vẽ kỹ thuật6
6. Vật liệu xây dựng6
7. Kỹ thuật điện - điện tử3
8. Trắc địa công trình6
9. Cấp thoát nước3
10. Nguyên lý quy hoạch và thiết kế kiến trúc3
11. Vật lý kiến trúc và môi trường xây dựng3
12. Kết cấu thép (I, II)6
13. Kết cấu bê tông cốt thép (I, II)6
14. Kết cấu gỗ, kết cấu gạch đá3
15. Nền móng công trình (I, II)6
16. Động lực học công trình3
17. Máy xây dựng3
18. Kỹ thuật thi công3
19. Tổ chức thi công3
20. An toàn lao động, phòng chống cháy nổ3
21. Kinh tế xây dựng3
22. Luật xây dựng3
c. Kiến thức bổ trợ30
1. Kỹ năng sử dụng máy vi tính18
2. Ngoại ngữ (tiếng Anh)12
d. Thực tập cuối khoá. Thi tốt nghiệp15
Tổng cộng180
  • tags