Kỹ thuật Điện - Điện tử
Tiếng Việt

Cao đẳng chính quy

Kỹ thuật Điện - Điện tử

14:25 - 27-12-2014

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 CAO ĐẲNG KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia Kỹ thuật Điện - Điện tử, có kiến thức và kỹ năng cơ bản về Điện - Điện tử và Tự động hoá.
Sinh viên ra trường có khả năng làm việc tại các cơ sở sản xuất công nghiệp hoặc các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ về các sản phẩm điện, điện tử, tự động hoá. Cũng có thể tự mình tổ chức các cơ sở kinh doanh các sản phẩm này.

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

 Số ĐVHT
I. Kiến thức giáo dục đại cương  16
1. Triết học Mác - Lê nin (I, II)4  
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh2  
3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam2  
4. Giáo dục Thể chất4  
5. Giáo dục Quốc phòng4  
II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  104
a. Kiến thức cơ sở 20 
1. Toán cao cấp (I, II, III)6  
2. Vật lý (I, II)4  
3. Nhập môn ngành Điện - Điện tử2  
4. Lý thuyết mạch điện I và II4  
5. Đo lường và kỹ thuật đo2  
6. Vật liệu điện và an toàn điện2  
b. Kiến thức ngành 42 
1. Điện tử tương tự và Điện tử số4  
2. Máy điện và Khí cụ điện (4+2)4  
3. Truyền động điện2  
4. Kỹ thuật Vi xử lý4  
5. Cảm biến2  
6. Lý thuyết điều khiển tự động4  
7. Điện tử công suất4  
8. Cung cấp điện và kỹ thuật chiếu sáng4  
9. Bộ điều khiển PLC4  
10. Tổng hợp hệ điều khiển điện cơ2  
11. Trang bị điện, điện tử cho máy công nghiệp2  
• Điều khiển   
12. Điều khiển logic2  
13. Điều khiển mờ, điều khiển nơron và ứng dụng2  
14. Ghép nối và điều khiển bằng máy tính2  
c. Thực tập 4 
- Thực tập điện tử
- Thực tập điện kỹ thuật
   
d. Kiến thức bổ trợ 34 
1. Kỹ năng sử dụng máy vi tính
(Trong đó, Tin học chuyên ngành: 4)
10  
2. Ngoại ngữ (Tiếng Anh cơ sở)24  
đ. Ôn tập. Thi tốt nghiệp 4 
Tổng cộng120

  • tags