Kinh doanh Du lịch
Tiếng Việt

Cao đẳng chính quy

Kinh doanh Du lịch

16:28 - 27-12-2014

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 CAO ĐẲNG KINH DOANH DU LỊCH

A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia kinh doanh du lịch, có hiểu biết sâu về đất nước và văn hoá Việt Nam, có kiến thức và nghiệp vụ quản lý kinh doanh du lịch, sử dụng được ngoại ngữ (trình độ B) và công cụ tin học trong các hoạt động của mình.
Sinh viên ra trường có khả năng đáp ứng các nhiệm vụ sau:
- Trực tiếp làm hướng dẫn viên du lịch, quản lý hướng dẫn viên du lịch
- Quản lý kinh doanh lữ hành
- Quản lý kinh doanh khách sạn
- Quản lý kinh doanh nhà hàng
- Quản lý tài chính và kế toán của doanh nghiệp du lịch
- Quản lý một khu du lịch, một điểm du lịch, một công ty du lịch
- Tự mình thành lập doanh nghiệp để kinh doanh du lịch.

 B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 Số Tín chỉ
I. Kiến thức giáo dục đại cương  12
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh2  
2. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam2  
3. Giáo dục quốc phòng4  
4. Giáo dục thể chất4  
II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  108
a- Kiến thức cơ sở 18 
1. Kinh tế học Mác – Lê nin4  
2. Khoa học quản lý2  
3. Thống kê học2  
4. Địa lý kinh tế Việt Nam và thế giới4  
5. Luật kinh tế6  
b- Kiến thức ngành 36 
• Kinh doanh du lịch   
1. Tổng quan về du lịch2  
2. Kinh doanh du lịch2  
3. Các loại hình du lịch2  
4. Tài nguyên du lịch4  
5. Kinh doanh lữ hành2  
6. Kinh doanh khách sạn2  
7. Kinh doanh nhà hàng2  
8. Tâm lý kinh doanh du lịch2  
9. Chiến lược kinh doanh du lịch2  
10. Marketing du lịch2  
11. Thương mại điện tử2  
12. Bảo hiểm du lịch2  
• Quản lý doanh nghiệp du lịch   
13. Quản lý nhân lực2  
14. Tài chính của doanh nghiệp du lịch2  
15. Nguyên lý kế toán. Kế toán thương mại - dịch vụ2  
16. Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế2  
17. Nghề giám đốc2  
c- Kiến thức chuyên ngành 10 
1. Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch2  
2. Kiến thức Việt Nam học:   
- Lịch sử Việt Nam2  
- Kinh tế Việt Nam2  
- Cơ sở Văn hóa Việt Nam. Văn hóa các dân tộc Việt Nam2  
- Văn học Việt Nam. Văn học dân gian Việt Nam2  
d- Kiến thức bổ trợ 40 
1. Kỹ năng sử dụng máy vi tính14  
2. Ngoại ngữ (Tiếng Anh cơ sở, hoặc tiếng Trung, hoặc Tiếng Nga)24  
3. Kỹ năng văn bản, thuyết trình, đàm phán2  
đ- Ôn tập. Thi tốt nghiệp 4 
Tổng cộng120
  • tags