Kiến trúc
Tiếng Việt

Cao đẳng chính quy

Kiến trúc

14:18 - 27-12-2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
CAO ĐẲNG
 KIẾN TRÚC

  A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo cán bộ Cao đẳng kiến trúc có khả năng khai triển từng phần hồ sơ thiết kế kiến trúc ở các giai đoạn thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thi công; có khả năng thiết kế được những công trình thông dụng quy mô nhỏ (như nhà ở gia đình; nhà hàng ăn, uống, quán cà phê - giải khát, cửa hàng mua bán quy mô nhỏ...); có khả năng theo dõi, quản lý hồ sơ thiết kế theo quy định của pháp luật dưới sự chủ trì của kiến trúc sư Chủ nhiệm đồ án.

- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc, quản lý xây dựng, quản lý đô thị, công ty xây dựng và các cơ quan khác trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng.
- Có khả năng học liên thông chương trình đào tạo Kiến trúc sư tại trường Đại học Kinh doanh & công nghệ Hà Nội

 B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Số ĐVHT
I. Kiến thức giáo dục đại cương21
1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin6
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh3
3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3
4. Giáo dục Thể chất6
5. Giáo dục Quốc phòng3
II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp155
a. Kiến thức cơ sở51
1. Hình học, họa hình6
2. Vẽ mỹ thuật I3
3. Vẽ mỹ thuật II3
4. Cơ sở tạo hình kiến trúc3
5. Phương pháp thể hiện kiến trúc - vẽ ghi3
6. Trắc địa3
7. Vật lý kiến trúc 6
8. Vật liệu xây dựng3
9. Cơ học công trình (Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu)3
10.  Kết cấu công trình (Nền móng, Kết cấu gạch đá, Bê tông cốt thép, Kết cấu thép)3
11.Kỹ thuật và tổ chức thi công3
12. Kỹ thuật hạ tầng đô thị3
13. Điện công trình - Điện chiếu sáng3
14. Cấp thoát nước công trình3
15. Kinh tế xây dựng, kinh tế đô thị3
b. Kiến thức ngành54
1. Lý thuyết quy hoạch - thiết kế đồ thị3
2. Lý thuyết thiết kế kiến trúc6
3. Cấu tạo kiến trúc nhà ở và công trình công cộng3
4. Cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp - công trình hiện đại3
5. Lịch sử kiến trúc Thế giới và Việt Nam6
6. Trang thiết bị công trình3
7. Thiết kế ngoại thất + Cảnh quan3
8. Thiết kế nội thất3
9. Thiết kế nông thôn3
10. Bảo tồn di sản kiến trúc3
11. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững3
12. Đồ án kiến trúc nhỏ (K1)3
13. Đồ án nhà ở gia đình thấp tầng ( K2)3
14. Đồ án công trình thương nghiệp, hành chính quy mô nhỏ(K3)3
15. Đồ án công trình sản xuất (K4)3
16. Đồ án công trình giáo dục, chăm sóc y tế cấp cơ sở (K5)3
c. Kiến thức bổ trợ39

1. Kỹ năng sử dụng máy vi tính
   - Tin đại cương (Tin đại cương + Văn phòng + Photoshop)
   - Tin ứng dụng (Autocad + 3Dmax)

15
9
6
2. Tiếng Anh24
d. Thực tập cuối khoá và Luận văn tốt nghiệp15
Tổng cộng180
  • tags