Khoa Điều dưỡng hội nhập và phát triển
Tiếng Việt

Khoa Điều dưỡng

Khoa Điều dưỡng hội nhập và phát triển

10:46 - 27-09-2018

Khoa Điều dưỡng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mỡ mã ngành đào tạo Điều dưỡng hệ chính quy mã số 7720301 và cho phép trường tổ chức tuyển sinh khóa đầu tiên năm học 2018 – 2019 . Được được thành lập theo quyết định số 1039/QĐ-BGH, ngày 09-5-2017, là khoa non trẻ nhất của trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Description: D:\DATA\TR.ĐH KINH DOANH & CONG NGHE HN 2017\ANH KHOA ĐD\anh cac GV & thay Luong.JPG

Khoa điều dưỡng có chức năng đào tạo cán bộ Điều dưỡng đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và phát triển kinh tế-xã hội. Ngoài ra, Khoa còn có chức năng thực hiện Chương trình liên kết với khoa y và khoa đại học liên thông của trường và các trường điều dưỡng khác.

Với mục tiêu đào tạo Cử nhân điều dưỡng có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn, có kiến thức khoa học cơ bản vững chắc, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực điều dưỡng Việt. Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình  và cộng đồng.Có khả năng nâng cao kiến thức kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

Ban chủ nhiệm khoa, cán bộ giảng viên khoa Điều dưỡng đã xây khung chương trình và đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế thiết kế và đào tạo theo tín chỉ, dựa theo chuẩn năng lực điều dưỡng ASEAN. Chương trình, tài liệu và phương pháp giảng dậy được thiết kế theo hướng đổi mới, tích hợp giữa các học phần, các bài sẽ giúp cho sinh viên dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng là đặc điểm của của chương trình do trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thiết kế, sử dụng.

Description: D:\DATA\TR.ĐH KINH DOANH & CONG NGHE HN 2017\ANH KHOA ĐD\anh truoc cua nha A. le ra mat.JPG

  • tags