thông báo về việc tổ chức học lại Tiếng Anh A7-A9
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Anh B

thông báo về việc tổ chức học lại Tiếng Anh A7-A9

09:26 - 27-08-2019

VPK Tiếng Anh B thông báo về việc tổ chức các lớp học lại Tiếng Anh từ A7 đến A9 cho sinh viên Đại học Chính quy còn nợ các học phần A7-A9.

Cách thức đăng ký HL: SV nộp tiền và lấy biên lai học lại tại phòng TC-KT (A112). Nộp biên lại biên lai photo + bản gốc để đối chiếu (Nộp tại phòng A307.

Thời gian đăng ký từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 01/09/2019.

Dự kiến thời gian học lại từ 5/9/2019.

Văn phòng khoa Tiếng Anh B

  • tags