Thông báo bảo vệ luận văn tiến sĩ cấp Trường ngày 30/05/2020
Tiếng Việt

Viện đào tạo Sau đại học

Thông báo bảo vệ luận văn tiến sĩ cấp Trường ngày 30/05/2020

11:22 - 27-04-2020

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ ỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo:

Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Trường cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Hương về đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong điều kiện hội nhập Quốc tế về Tài chính – Ngân hàng”.  

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 9.34.01.01

Người hướng dẫn khoa học:            1. GS.,TS. Vũ Văn Hóa

                                                           2. PGS.,TS. Phan Văn Tính

Thời gian: 8 giờ 30 , Thứ bảy ngày 30/5/2020

Địa điểm: Phòng A503, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Số 29A, ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Kính mời các Quý đại biểu quan tâm đến dự.

 

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


- Xem tệp những đóng góp mới của Luận án Tiến sĩ - bản Tiếng Anh:

https://drive.google.com/file/d/1PCOSS3Mz5LzWPTcn8gtJjRmv-wiAAWea/view?usp=sharing

- Xem tệp những đóng góp mới của Luận án Tiến sĩ - bản Tiếng Việt:

https://drive.google.com/file/d/16ix_5dZ14xDyZpacHpujL41od-7ElomE/view?usp=sharing
- xem tệp tóm tắt Luận án Tiến sĩ - bản Tiếng Anh:

https://drive.google.com/file/d/147wfV3-WpYLjqp2eAh5efaRUomqpN0Zg/view?usp=sharing 

- xem tệp tóm tắt Luận án Tiến sĩ - bản Tiếng Việt:

https://drive.google.com/file/d/1lEl7ePZFao3yR-sBy93UIobSL25paTIA/view?usp=sharing 


  • tags