Khoa tiếng Anh B tổ chức Đại hội Chi bộ (Nhiệm kỳ 2020 - 2022)
Tiếng Việt

Hoạt động chung

Khoa tiếng Anh B tổ chức Đại hội Chi bộ (Nhiệm kỳ 2020 - 2022)

14:28 - 27-03-2020

Sáng 27/3/2020, tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Chi bộ Khoa tiếng Anh B long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ (Nhiệm kỳ 2020 – 2022).

            Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đăng Tân, Đảng viên Đảng ủy trường cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Khoa tiếng Anh B.

Description: C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.933\IMG_20200327_144311.jpg

Đại hội Chi bộ Khoa tiếng Anh B (Nhiệm kỳ 2020 – 2022)

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Đức Diễn - Bí thư Chi bộ Khoa tiếng Anh B cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào chi ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2020 của Chi bộ, đồng chí Phạm Đức Diễn - Bí thư Chi bộ Khoa tiếng Anh B cho biết, với nhiệm vụ chủ yếu là tham gia giảng dạy, các đồng chí trong Chi Bộ đều tham gia thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giảng dạy với nhà trường, đóng góp những giờ giảng có chất lượng cao, được Ban Chủ nhiệm khoa, Ban Chuyên môn đánh giá, xếp loại chất lượng tốt. 100% đảng viên trong Chi Bộ được đánh giá xếp loại giảng viên giỏi.

Các Đảng viên trong chi bộ còn có tham gia công tác Khoa học, hoạt động chuyên môn, tham mưu đóng góp ý kiến cùng Ban chủ nhiệm khoa lựa chọn giáo trình, biên soạn tài liệu bổ trợ mới cho Chương trình đào tạo của Khoa khi có chỉ đạo mới từ Ban Giám hiệu trong bối cảnh mới. Sau một kỳ thực hiện, bước đầu đã có những kết quả khả quan, thể hiện ở tỷ lệ điểm thi hết môn cao.

Ngoài công tác chuyên môn, các Đảng viên trong chi bộ tham gia nhiệt tình các hoạt động khác do Lãnh đạo khoa chỉ đạo như việc tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cũng như các hoạt động trong công tác Công đoàn Khoa và các hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên nâng cao hiệu quả học tập, giúp sinh viên thêm yêu môn tiếng Anh và làm chủ tiếng Anh trong tương lai.

Về công tác lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh, Chi bộ luôn phối hợp với lãnh đạo Khoa giữ gìn tốt đoàn kết nội bộ đơn vị, tạo không khí, điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, đảng viên có môi trường làm việc tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Về công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, Chi bộ đã thực hiện tốt công tác này về mọi mặt, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng ủy Trường. Các đảng viên trong Chi bộ đã tham dự đầy đủ các buổi học tập nghị quyết của đảng, các buổi nói chuyện thời sự, chuyên đề về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các chuyên đề về tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, tình hình thời sự trong nước, quốc tế; tích cực thực hiện công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội; phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành động trái với quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong và ngoài đơn vị. Trong nhiệm kỳ, không có cán bộ, đảng viên nào vi phạm về chuyên môn, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những điều đảng viên không được làm tới mức phải xem xét kỷ luật.

Kết quả phân loại đảng viên năm 2018 và năm 2019, Chi bộ đều có đảng viên được phân loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ được xếp loại mức chất lượng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Năm 2018 có 3/13 đảng viên; Năm 2019 có 3/13 đảng viên).

Phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ Khoa tiếng Anh A (Nhiệm kỳ 2020 – 2022) cũng nêu rõ, Toàn chi bộ và từng đảng viên quán triệt và chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác xây dựng đảng. Đảng viên nâng cao ý thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, trung thành với chủ nghĩa Mác Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; Tiếp tục phát huy vai trò đoàn kết, gắn bó mọi thành viên trong chi bộ, động viên mọi đảng viên nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng chi bộ đạt danh hiệu vững mạnh toàn diện; Phấn đấu 100% đảng viên được xếp loại giảng viên giỏi, được nhà trường khen thưởng; Động viên từng đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, theo vai trò, nhiệm vụ của từng cá nhân và sự phân công của lãnh đạo Khoa.

Đại hội cũng thông qua một số ý kiến đóng góp cho nội dung thảo luận văn kiện cấp trên và báo cáo của Đảng ủy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu chi ủy chi bộ Khoa tiếng Anh A nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng chí Phạm Đức Diễn được tín nhiệm bầu lại giữ chức Bí thư chi bộ.

                                                                                                                                                Tin: Thu Hương

                                                                                                            Ảnh: Huy Thuyết
  • tags