Cơ cấu tổ chức
Tiếng Việt

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

16:06 - 27-03-2017

Chú thích các khối:

CÁC KHỐI

 

CÁC KHỐI

 

KINH TẾ - XÃ HỘI

- Khoa Quản lý nhà nước

- Khoa Quản lý kinh doanh

- Khoa Tài chính

- Khoa Ngân hàng

- Khoa Thương mại

- Khoa Kế toán

- Khoa Kinh tế

- Khoa Du lịch

- Khoa Luật kinh tế

CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT

- Khoa Công nghệ thông tin

- Khoa Điện - Điện tử

- Khoa Cơ điện tử

- Khoa Kiến trúc

- Khoa Xây dựng

- Khoa Mỹ thuật Ứng dụng

- Khoa Môi trường

NGOẠI NGỮ

- Khoa Tiếng Anh A1

- Khoa Tiếng Anh A2

- Khoa Tiếng Anh B1

- Khoa Tiếng Anh Cử nhân

- Khoa Tiếng Anh Sau đại học

- Khoa Tiếng Trung và Tiếng Nhật

- Khoa Tiếng Nga

- Khoa Tiếng Việt

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

- Viện đào tạo Sau đại học

- Khoa Đại học Liên thông và Đào tạo từ xa

- Khoa Tại chức

SỨC KHOẺ

- Khoa Y Đa khoa

- Khoa Dược

- Khoa Răng Hàm Mặt

- Khoa Điều dưỡng

ĐẠI CƯƠNG

- Khoa Toán

- Khoa Triết và KHXH

- Khoa Giáo dục quốc phòng – An ninh

- Khoa Giáo dục thể chất


 

  • tags
Tin khác