TBV/V THU PHIẾU THI LẠI VÀ NÂNG ĐIỂM ANH 3,ANH4 VÀ ANH 5 ĐÃ THI 9 TUẦN ĐẦU HKI 2020-2021
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Anh A

TBV/V THU PHIẾU THI LẠI VÀ NÂNG ĐIỂM ANH 3,ANH4 VÀ ANH 5 ĐÃ THI 9 TUẦN ĐẦU HKI 2020-2021

13:45 - 26-11-2020

VPK THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU PHIẾU THI LẠI VÀ NÂNG ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN ANH 3, ANH 4 KHÓA 24 VÀ ANH 4, ANH 5 KHÓA 22 VỪA THI TRONG 9 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ I NH 2020-2021 CỤ THỂ NHƯ SAU:

THỜI GIAN THU PHIẾU THI LẠI, NÂNG ĐIỂM TỪ 26-11-2020 ĐẾN HẾT NGÀY 30-11-2020

DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN PHẢI THI LẠI VÀ ĐÃ NỘP PHIẾU THI LẠI, NÂNG ĐIỂM THEO DANH SÁCH KÈM DƯỚI ĐÂY. SINH VIÊN XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

  • tags