THÔNG BÁO V/v tổ chức giải các môn thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018
Tiếng Việt

Hoạt động sinh viên

THÔNG BÁO V/v tổ chức giải các môn thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

10:48 - 26-10-2018

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Số: 454/TB - BGH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---***---

Từ Sơn, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 THÔNG BÁO
Về việc: Tổ chức giải các môn thể thao chào mừng ngày

Nhà giáo Việt Nam 20/ 11/ 2018

 

Để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018, chào mừng năm học mới 2018-2019 và các ngày lễ lớn trong năm. Nhà trường giao cho Hội thể thao ĐH&CN trường tổ chức các hoạt động thể thao nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT giao lưu hiểu biết lẫn nhau đoàn kết, tăng cường sức khỏe, nâng cao hiệu quả  học tập.

Quyết định thành lập Ban tổ chức giải các môn thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 xem tại đây.

1. Nội dung hoạt động gồm các môn thể thao

Bóng bàn nam, nữ; Cầu lông nam, nữ; Kéo co nam, nữ ; Nhảy Bao bố (sẽ có Điều lệ từng môn)

2. Thời gian và địa điểm đăng ký

  - Thời gian đăng ký: Từ 25/10/2018 đến trước 12/11/2018. Mỗi khóa học ĐH chính qui, Khoa ĐH Liên thông, sinh viên VN học tại Từ sơn, sinh viên Nước ngoài, mỗi đơn vị là một đơn vị thi đấu;

- Địa điểm: Bản cứng nộp cho Phòng Công tác sinh viên cụ thể:

+ Khóa 20 nộp cho thầy Nguyễn Đăng Tân phụ trách khóa 20 ( phòng A318);

+ Khóa 21 nộp cho thầy Bùi Văn Phúc phụ trách khóa 21( phòng A 317);

+ Khóa 22 nộp cho thầy Nguyễn Cao Sầm phụ trách khóa 22 ( phòng A312);

+ Khóa 23 nộp cho thầy Nguyễn Mạnh Tuấn phòng  phụ trách Khóa 23( phòng A313);

+ Khoa ĐH Liên thông nộp cho thầy Vũ Đức Tâm trợ lý khoa ĐHLT;

+ Khối SV Việt nam học tại Từ sơn nộp cho thầy Nguyễn Thành Sơn phụ trách khối SV Từ sơn;

+ Khối SV nước ngoài nộp cho thầy Lê Xuân Tuấn Trung Tâm Hợp tác Quốc tế;

- Bản mềm gửi cho Thầy Vũ Minh Hoàn ĐT: 0974,428,082 hoặc địa chỉ email: vuminhhoan.hubt@gmail.com. 

3. Thời gian, địa điểm bốc thăm

     - Thời gian:  Hồi 8h30 sáng ngày thứ hai 12/11/2018.

- Địa điểm:  Tại Văn phòng Đoàn trường (Phòng 207 Nhà B cơ sở I - Vĩnh Tuy - Hà Nội).

4.  Địa điểm thi đấu và thời gian khai mạc

- Địa điểm thi đấu: Tại cơ sở II Từ Sơn - Bắc Ninh;

- Thời gian khai mạc: Hồi 8h45 sáng thứ bảy ngày 17/11/2018. Thời gian thi đấu: 02 ngày 17-18/11/2018. Các sinh viên tham gia thi đấu mặc trang phục TDTT dự khai mạc.

- Nhà trường có ô tô đưa đón  sinh viên tham dự giải từ Vĩnh tuy sang Từ sơn và ngược lại.

  Thông báo được gửi đến Thủ trưởng các đơn vị để phổ biến động viên  sinh viên tham gia và đăng ký thi đấu theo thời gian quy định trên đây, đồng thời có kế hoạch tự tập luyện để thi đấu đạt kết quả tốt./.

 Nơi nhận:

- Hiệu trưởng {để báo cáo};
- Các Phó Hiệu trưởng {để phối hợp};
- Các phòng, ban {để thực hiện};
- Các khoa {để thực hiện};
- ĐTN – HSV - phòng CTSV {để thực hiện};
- Lưu VP.

 

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

PGS.TS. Hà Đức Trụ

 

 

                                                                                                

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • tags