Thông báo lịch thi cao học và lịch nhận giấy báo dự thi
Tiếng Việt

Viện đào tạo Sau đại học

Thông báo lịch thi cao học và lịch nhận giấy báo dự thi

10:30 - 26-10-2018
- Thí sinh dự thi cao học 2018 - đợt 2 tới phòng A405, để nhận giấy báo dự thi cao học.
- Lịch thi bắt đầu vào ngày 10,11 tháng 11.

  • tags