Danh sách thi kết thúc HA7- K21- ngành KT- NGÀY 30/5/2018
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Anh B

Danh sách thi kết thúc HA7- K21- ngành KT- NGÀY 30/5/2018

17:24 - 26-05-2018

Sinh viên xem danh sách thi TẠI ĐÂY

VPK giải quyết mọi thắc mắc trước 9H00 ngày 29/5/2018 tại A309
 
Chú ý: THI LẠI + NÂNG ĐIỂM
 
SINH VIÊN MUA PHIẾU THI LẠI + NÂNG ĐIỂM NGAY KHI THI XONG VÀ NỘP TAI VPK TIẾNG ANH B1 PHÒNG A309.

HẠN NỘP PHIỂU LÀ SAU 2 NGÀY THI. 

SAU 2 NGÀY THI, SINH VIÊN NÀO KHÔNG NỘP PHIẾU, KHOA SẼ KHÔNG THU!

  • tags