Thông báo V/v: Tổ chức Thi lại & Học lại cho sinh viên còn nợ điểm môn học Giáo dục thể chất
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh

Thông báo V/v: Tổ chức Thi lại & Học lại cho sinh viên còn nợ điểm môn học Giáo dục thể chất

13:29 - 26-05-2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Từ sơn, ngày 29 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO
(Về việc: Tổ chức Thi lại & Học lại
cho sinh viên còn nợ điểm môn học Giáo dục thể chất ) 

         Khoa Giáo dục thể chất Tổ chức Thi lại cho những sinh viên ở các hệ đào tạo thuộc năm học 2014 - 2015 còn nợ điểm nội dung môn học giáo dục thể chất.        

1- Sinh viên thi lại lần II.

+ Thời gian nộp phiếu:  Thứ 2 ngày 10/ 8/ 2015 đến hết thứ 7 ngày 15/ 8/ 2015

 Nộp phiếu trong giờ hành chính.

+ Thời gian tổ chức thi lại: 8h Chủ nhật ngày 23/ 8/ 2015.

  Địa điểm thi: Khoa Giáo dục thể chất cơ sở II Đền đô – Từ sơn – Bắc ninh

+ Sau khi thi kết thúc ( 3 ngày Sinh viên lên trang Web để biết điểm). Nếu trường hợp thi lại không qua thì được phép mua phiếu và đăng ký học lại ngay,

2- Tổ chức Học lại:

+ Hạn nộp phiếu học lại hết ngày 05/ 9/ 2015 (trong giờ hành chính).

+ Thời gian học lại vào 04 buổi sáng Chủ nhật các ngày từ: 06-13- 20- 27/ 09 và thi kết thúc ngày 04/ 10/ 2015.

+ Học ca 1 từ 7h30’

+ Địa điểm học: tại Khoa Giáo dục thể chất cơ sở II Đền đô - Từ sơn - Bắc ninh.

* Yêu cầu:

- S/V mua phiếu thi lại hay học lại phải ghi rõ vào phiếu: Họ tên, lớp, MSV và nội dung còn nợ điểm.

- Phiếu đã mua, S/V tập trung theo lớp và cử đại diện nộp phiếu đăng ký theo địa điểm sau:

+ Từ sơn: Cô Vân (trợ lý Khoa) để đăng ký, hoặc có gì cần giải đáp liên hệ:

Tel: 0904.321.077. 

-         Khi nhận được thông báo: SV chủ động mua phiếu tại Phòng Tài vụ và nộp phiếu theo thời gian qui định.

-         Trang phục và dụng cụ theo qui định chung

-         Sinh viên có kế hoạch tự ôn tập để thi lại và học lại đạt kết quả tốt

-         Sinh viên có nhu cầu đi lại bằng ô tô vào những ngày trên liên hệ với Anh Thủy theo số Tel: 01662603883.                              

  • tags