Danh sách học lại Tiếng Anh HA1, HA2, HA3 - HKII(2018-2019)
Tiếng Việt

Danh sách học lại Tiếng Anh HA1, HA2, HA3 - HKII(2018-2019)

14:03 - 26-02-2019

Sinh viên xem danh sách học lại HA1, HA2, HA3 TẠI ĐÂY

Ghi chú:

1. Sinh viên học lại HA1:   bắt đầu học từ Tối 08/03 đến 19/03/2019 (tại B202)

2. Sinh viên học lại HA2:   học ghép với lớp học lại do Phòng đào tạo tổ chức, bắt đầu học từ 08/03 đến 19/03 (B203)

3. Sinh viên học lại HA3:   học ghép với lớp học lại do Phòng đào tạo tổ chức, bắt đầu học từ 20/03 đến 30/03 (B203)

Sinh viên có thắc mắc gì, liên hệ với VPK Tiếng Anh A1 (A307) trước ngày 05/03/2019.


  • tags