Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp (INBUS), Trường Cao đẳng Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HCBT), Công ty CP phát triển nhân lực và công nghệ thông tin (ITM), và Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (ĐTH)
Tiếng Việt

Hoạt động chung

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp (INBUS), Trường Cao đẳng Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HCBT), Công ty CP phát triển nhân lực và công nghệ thông tin (ITM), và Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (ĐTH)

08:56 - 26-01-2019

Ngày 25/1/2019, tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 4 đơn vị bao gồm Viện nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp (INBUS), Trường Cao đẳng Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HCBT), Công ty CP phát triển nhân lực và công nghệ thông tin (ITM), và Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (ĐTH) đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm khai thác, phát huy những lợi thế tiềm năng, sẵn có trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho học viên thông qua Chương trình Đào tạo Định hướng nghề nghiệp theo Chuẩn Nhật Bản; theo đó các bên sẽ phối hợp thiết kế và triển khai các nội dung, hoạt động, công việc của Chương trình theo hướng phát huy tốt nhất năng lực, khả năng của mỗi bên.

IMG_1000.JPG

Lãnh đạo 4 đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Trung tâm Truyền thông

Cụ thể,  INBUS  đơn vị điều phối chung của Chương trình, thiết lập và duy trì mối liên kết giữa Các Bên hợp tác khác trong tất cả các hoạt động của Chương trình; ITM là đơn vị tác nghiệp phần “đầu ra” của Chương trình, thiết lập và duy trì mối liên kết với cộng đồng các Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và nước ngoài (Nhật Bản) có thể quan tâm hỗ trợ Chương trình, HCBT đơn vị tác nghiệp phần “chuyên môn” của Chương trình, đảm bảo các nội dung của Chương trình được thực hiện theo đúng quy định/chuẩn mực về chuyên môn và luật pháp của Nhà nước Việt Nam và quyền lợi về mặt pháp lý của Học viên, ĐTH là đơn vị tác nghiệp phần “đầu vào” của Chương trình, thiết lập và duy trì mối liên kết với cộng đồng các trường phổ thông, học sinh, những người quan tâm/gia đình, thanh niên có tinh thần lập nghiệp có thể quan tâm đến Chương trình.

Thông qua hợp tác chiến lược, các thành viên sẽ hỗ trợ lẫn nhau nhằm phát huy thế mạnh của mỗi thành viên trong các lĩnh vực hoạt động phù hợp với định hướng của từng thành viên để phục vụ nhu cầu xã hội.

 

Hạnh Trần TTTT

 

 

 

  • tags