Điểm thi tự luận- đợt thi lại, thi nâng điểm cuối Học kỳ 1 (2018-2019)
Tiếng Việt

Khoa Quản lý Kinh doanh

Điểm thi tự luận- đợt thi lại, thi nâng điểm cuối Học kỳ 1 (2018-2019)

14:31 - 26-01-2019

Điểm thi môn Định mức lao động xem tại đây

Điểm thi môn Kế hoạch hóa lao động xem tại đây

  • tags