Tổng quan chương trình Đại học chính quy
Tiếng Việt

Tổng quan chương trình Đại học chính quy

14:12 - 25-12-2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY

·      Chương trình đào tạo Đại học của ĐKC có phần “nặng” hơn nhiều trường đại học khác. Vì sao vậy? Vì ĐKC chủ trương: một sinh viên tốt nghiệp Đại học phải hội đủ cả 3 khối kiến thức và kỹ năng sau đây:
1-     Thông thạo nghề nghiệp chuyên môn.
2-     Thành thạo kỹ năng sử dụng máy vi tính .
3-     Sử dụng tương đối thành thạo tiếng Anh
 Hai môn Tin học và Tiếng Anh được bố trí vào chương trình đào tạo chính khoá, vì vậy sinh viên không phải đăng ký học thêm tại Trung tâm Tin học hay Trung tâm tiếng Anh như ở nhiều trường đại học khác. Sinh viên học hết năm thứ hai có khả năng học tiếp năm thứ ba bằng tiếng Anh tại nước ngoài. Sinh viên tốt nghiệp đạt trình độ tiếng Anh từ 550 điểm TOEFL trở lên có thể học tiếp Thạc sĩ bằng tiếng Anh tại các trường đại học nước ngoài và ngay tại Trường.
Nhờ hội đủ cả 3 khối kiến thức và kỹ năng nêu trên, sinh viên ĐKC thường được các nhà tuyển dụng đánh giá cao và được đãi ngộ bằng một mức lương tương đối cao.
·      Những sinh viên khá và giỏi có khả năng đạt được 2 bằng Cử nhân trong vòng 4 năm rưỡi, trong đó bằng thứ hai là bằng Cử nhân tiếng Anh. Có được trình độ này thì càng dễ tìm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

So với các Chương trình đào tạo áp dụng cho các năm học trước đây thì các Chương trình đào tạo áp dụng cho năm học 2014 - 2015 và các năm tiếp theo có một số điểm mới như sau:

1. Về tín chỉ

Đơn vị đo lường khối lượng kiến thức từ năm học 2014-2014 là Tín chỉ (TC) thay cho Đơn vị học trình (ĐVHT).

Khối lượng kiến thức của 1 TC bằng 1,5 khối lượng kiến thức của 1 ĐVHT, nhưng số tiết lên lớp của 1 TC vẫn là 15 tiết (mỗi tiết bằng 50 phút thay vì 45 phút như trước đây), trong khi số giờ tự học thì tăng lên gấp đôi (30 giờ cho 1 TC). Điều này đòi hỏi công phu tự học của sinh viên phải tăng lên gấp đôi. Để bảo đảm cho sinh viên có đủ 40 giờ tự học/ tuần, từ nay sẽ chỉ lên lớp 5 buổi/ tuần (mỗi buổi 4 tiết), thay vì 6 buổi/ tuần.

2. Về Ngoại ngữ

(Căn cứ Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo ngoại ngữ)

Sinh viên Đại học chuyên ngữ (Cử nhân Tiếng Anh) từ nay phải đạt trình độ C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu

Sinh viên Đại học hệ Chính quy các ngành không chuyên ngữ, từ nay phải đạt trình độ B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu (thông qua 10 học phần Tiếng Anh - 40 TC). Sinh viên nào chưa đạt trình độ B1 thì chưa được nhận bằng tốt nghiệp.

Sinh viên Đại học hệ Vừa làm vừa học và Sinh viên Cao đẳng, từ nay phải đạt trình độ cơ bản về Tiếng Anh (thông qua 6 học phần Tiếng Anh cơ sở - 24TC). Một số ngành có thể học Tiếng Trung, hoặc Tiếng Nga, hoặc Tiếng Nhật, thay cho Tiếng Anh

 

  • tags