THÔNG BÁO V/v: tổ chức học lại cho sinh viên khoá 23 trở về trước
Tiếng Việt

Khoa GDTC

THÔNG BÁO V/v: tổ chức học lại cho sinh viên khoá 23 trở về trước

10:27 - 25-11-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

     

Hà Nội, ngày 20  tháng 11 năm 2020

 

THÔNG BÁO

(V/v: tổ chức học lại cho sinh viên khoá 23 trở về trước )

 

         Khoa Giáo dục thể chất tổ chức lớp học lại cho những sinh viên của Khoá 23 trở về trước còn nợ điểm môn học môn, thời gian nhận phiếu và thi kết thúc cụ thể như sau:

1.Thời gian thu phiếu: Thứ 2 ngày 23/11/20 đến hết thứ 2 ngày 30/11/ 2020 (nộp phiếu trong giờ hành chính).

2. Thời gian học lại vào các Chủ nhật trong tuần:

- Chủ nhật ngày 06,13,20/ 12/ 2020 (học cả ngày) và 01 buổi thi kết thúc.

- Địa điểm học: Khoa Giáo dục thể chất cơ sở II - Từ sơn - Bắc ninh.

3. Yêu cầu:

- SV mua phiếu học lại tại Phòng Tài chính Kế toán (trong phiếu phải ghi rõ: Họ tên, MSV, lớp và nội dung còn nợ điểm), sv mua phiếu và nộp phiếu đăng ký tại: Cơ sở 2 - Đền đô - Từ sơn – Bắc Ninh

- Mọi thắc mắc liên hệ theo số điện thoại của cô Vân trợ lý Khoa: 0904.321.077.

- Khi đi học SV: Phải mang thẻ sinh viên, mặc đúng trang phục, dụng cụ thể thao theo qui định môn học.

- SV có nhu cầu đi lại ô tô vào những ngày trên liên hệ với cô Huyền 0362603883                                                                                                                                                         

               Nơi gửi:         

- Phòng  QLĐT  (để b/c)

- Phòng Công tác SV                                                                                CHỦ NHIỆM KHOA

- Phòng Tài chính Kế toán

- Trung tâm truyền thông                                                                            ( đã ký)

- Lưu VP Khoa GDTC                                                               

                                                                                                  Ths. Nghiêm Xuân Thúc                                                          

                                                    

  • tags