Lịch thi hết môn GDQP học kỳ II năm học 2014-2015
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh

Lịch thi hết môn GDQP học kỳ II năm học 2014-2015

09:34 - 25-05-2015

Sinh viên khóa 19 xem lịch thi hết môn tại đây: 

https://drive.google.com/file/d/0B7WA2-KDQdKTbjZUYVBMM2NEazA/view?usp=sharing

THÔNG BÁO

LỊCH THI HẾT MÔN GDQP-AN HỌC KỲ 2. 2014-2015

 

Khóa

Ngành học

 

STC

Ngày thi

Giờ thi

TGT

HT

Phòng thi

 

 

19

 

DL; LK; QL; TM; MT; QLTS; TMTS

 

 

4

 

 

11/06/2015

7h30

120 phút

TNM

Từ D501 đến D512

Từ D601 đến D608

13h00

120 phút

TNM

Từ 503 đến D512

Từ D601 đến D610

 

Học lại Hk2.14-15

4

11/06/2015

7h30

120 phút

TNM

D609

 

(Điểm kiểm tra và danh sách thi chi tiết sinh viên theo dõi trên web nhà trường

hoặc bảng tin văn phòng Khoa tại Vĩnh Tuy vào chiều  ngày 05/06/2015)

  • tags