Mới: FACEBOOK tuyển sinh chính thức của Khoa Kiến trúc HUBT ra đời
Tiếng Việt

Mới: FACEBOOK tuyển sinh chính thức của Khoa Kiến trúc HUBT ra đời

21:54 - 25-03-2017

Để tạo điều kiện trong công tác tuyển sinh cũng như công tác đưa tin bài của Khoa Kiến trúc, Ban chủ nhiệm Khoa đã họp cùng các giáo viên tâm huyết xây dựng 1 trang Facebook chuyên dụng mà khả năng tương tác giữa các bạn đọc và diễn đàn rất tốt; thường xuyên.

Hy vọng đây là một địa chỉ mới để các Bạn theo dõi thêm tin tức Hoạt động của Khoa!

Địa chỉ link:

https://goo.gl/TYn6YG

Tin khác