Danh sách thi hết học kỳ I năm học 2019.2020
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh

Danh sách thi hết học kỳ I năm học 2019.2020

15:02 - 24-12-2019

Sinh viên thi hết môn GDQP&AN học kỳ I năm học 2019-2020 xem danh sách thi của mình tại đây: 

Lớp Kiến Trúc K21: https://drive.google.com/open?id=1iuHAxyVYKl-Go1VhhBaAlT2E6wZ2tvRS

Khối Từ sơn: https://drive.google.com/open?id=1IANTKtHHgS_VeNivXw1u2XkTTAJvedLL

Các lớp thi sáng 28/12 tại Vĩnh Tuy: https://drive.google.com/open?id=1ADOhdX1Vs5cSAm57kgc0OkgpZKjCvdAr

Các lớp thi chiều 28/12 tại Vĩnh Tuy: https://drive.google.com/open?id=1fjdwWjcatuxXd-rppwrCDYDVvYKR21WR

  • tags