Kỹ sư Cơ - Điện tử
Tiếng Việt

Kỹ sư Cơ - Điện tử

14:45 - 24-12-2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 KỸ SƯ CƠ - ĐIỆN TỬ

  A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kỹ thuật Cơ điện tử  (Mechantronics) là một ngành kỹ thuật – công nghệ liên ngành (Cơ khí, Tin học, Điện tử và Tự động hoá) có phổ nghiên cứu và ứng dụng rất rộng. Chương trình đào tạo  Kỹ sư cơ điện tử của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhằm mục tiêu đào tạo các kỹ sư thực hành có kiến thức và kỹ năng cơ bản về cơ khí và điện tử ứng dụng, có khả năng sử dụng các công cụ tin học ứng dụng cần thiết để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo, vận hành, cải tiến và bảo trì các hệ thống máy móc, thiết bị cơ điện tử và tự động hóa.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho sinh viên khi ra công tác dễ tìm được nơi công tác, ngành Cơ điện tử ở ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo chuyên sâu về ứng dụng Cơ điện tử trong Công nghệ chế tạo máy và Tự động hóa cơ khí. Sinh viên ra trường có thể làm việc trong lĩnh vực Cơ điện tử  - Tự động hóa cũng như trong lĩnh vực Cơ khí chế tạo máy và các lĩnh vực cơ khí khác.

Sinh viên ra trường có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hay kinh doanh thương mại và dịch vụ về các sản phẩm cơ khí chế tạo máy, tự động hóa và cơ điện tử, hoặc tự mình thành lập doanh nghiệp để kinh doanh các sản phẩm này. Họ cũng có khả năng công tác trong các công ty kinh doanh sản phẩm tin học hoặc làm công tác giảng dạy. 

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH


 

Số TC

Số tiết lên lớp

I. Kiến thức giáo dục đại c­ương  

 

 16

1. Triết học  Mác-Lênin                        

2

 

 

 

2. Quy tắc lô gích và Lô gích biện chứng

2

 

 

 

3. T­ư t­ưởng Hồ Chí Minh            

2

 

 

 

4. Đường lối cách mạng của Đảng CSVN  

2

 

 

 

5. Giáo dục thể chất

4

 

 

 

6. Giáo dục quốc phòng

4

 

 

 

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

 

 

164

 

     aKiến thức cơ sở

 

44

 

 

* Toán – Lý – Tin học

 

 

 

 

1. Toán cao cấp 1,2,3  

6

 

 

   135

2. Toán cao cấp 4

2

 

 

30

3. Vật lý đại cư­ơng 1 và 2

4

 

 

90

4. Tin học đại cương 1 và 2

4

 

 

90

* Kỹ thuật cơ sở

 

 

 

 

5. Hình họa - Vẽ kỹ thuật

4

 

 

90

6. Cơ học kỹ thuật 

4

 

 

90

7. Kỹ thuật điện

2

 

 

45

8. Thuỷ khí kỹ thuật

2

 

 

30

9. Nhiệt kỹ thuật 

2

 

 

30

10. Sức bền vật liệu

4

 

 

90

11. Nguyên lý máy

2

 

 

45

12. Chi tiết máy – Đồ án Chi tiết máy

4

 

 

90

13. Dung sai và đo lường cơ khí

2

 

 

45

14. Vật liệu học

2

 

 

30

b. Kiến thức ngành

 

48

 

 

* Tin học ứng dụng

 

 

 

 

1. Ngôn ngữ C và C++ 

2

 

 

45

2. Cơ sở MATLAB và SIMULINK

2

 

 

45

3. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 

2

 

 

30

4. Hệ điều hành

2

 

 

45

5. CAD/CAM

2

 

 

30

6. Thiết kế bằng các phần mềm 3D

2

 

 

30

7. Kỹ thuật vi xử lý và nhúng

2

 

 

45

* Điện – Điện tử

 

 

 

 

8. Toán chuyên đề  

2

 

 

30

9. Điện tử tương tự

2

 

 

30

10. Điện tử số

2

 

 

30

11. Điện tử công suất

2

 

 

30

12. Truyền động điện

2

 

 

45

13. Cảm biến đo lường và xử lý tín hiệu

2

 

 

45

14. Lý thuyết điều khiển tự động

2

 

 

45

* Cơ khí

 

 

 

 

15. Cơ khí đại cương

2

 

 

30

16. Chế tạo phôi

2

 

 

30

17. Kỹ thuật an toàn và môi trư­ờng  

2

 

 

30

18. Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt 

2

 

 

30

19. Công nghệ chế tạo máy (+ Đồ gá)                   

4

 

 

90

20. Đồ án công nghệ chế tạo máy  

2

 

 

30

21. Truyền động thủy lực và khí nén

2

 

 

45

22. Nhập môn hệ nhiều vật

2

 

 

45

23. Dao động kỹ thuật

2

 

 

45

c. Kiến thức chuyên ngành
Sinh viên chọn một trong các chuyên ngành sau đây

 

     12

 

 

* Chuyên ngành 1: “Cơ điện tử  Tự động hóa cơ khí”

 

 12

 

 

1. Máy công cụ vạn năng

2

 

 

30

2. Máy công cụ CNC

2

 

 

45

3. Tự động hóa quá trình sản xuất

2

 

 

45

4. Robot công nghiệp

2

 

 

45

5. Điều khiển PLC

2

 

 

45

6. Đồ án: Cơ điện tử và Robot

2

 

 

30

* Chuyên ngành 2: Cơ điện tử với Máy tính

 

12

 

 

1. Cấu trúc máy tính số

2

 

 

30

2. Ghép nối và Điều khiển máy tính

2

 

 

30

3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

2

 

 

45

4. Xử lý tín hiệu

2

 

 

30

5. Lập trình Windows

2

 

 

45

6. Đồ án: Hệ nhúng

2

 

 

30

d. Kiến thức bổ trợ

 

40

 

 

1. Tiếng Anh

40

 

 

 

đ. Thực tập

 

10

 

 

1. Thực tập cơ khí  (4 tuần)                                   

 

 

 

 

2. Thực tập điện tử  (4 tuần)                  

 

 

 

 

3. Thực tập kỹ thuật  (6 tuần)

 

 

 

 

e. Đồ án tốt nghiệp

 

10

 

 

TỔNG CỘNG

 

                 180

  • tags