Kỹ sư Điện - Điện tử
Tiếng Việt

Kỹ sư Điện - Điện tử

14:53 - 24-12-2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 KỸ SƯ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Kỹ sư Điện - Điện tử, có kiến thức và kỹ năng cơ bản về Điện, Điện tử và Tự động hoá, sử dụng được ngoại ngữ và công cụ tin học trong các hoạt động của mình
Sinh viên ra trường có khả năng làm việc tại các cơ sở sản xuất công nghiệp hoặc các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ về các sản phẩm điện, điện tử, tự động hoá. Cũng có thể tự mình tổ chức các cơ sở kinh doanh các sản phẩm này.

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

Tên học phầnSố Tín chỉ
I. Kiến thức giáo dục đại cương  16
1. Triết học Mác - Lê nin4  
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh2  
3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam2  
4. Giáo dục Thể chất4  
5. Giáo dục Quốc phòng4  
II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  144
a. Kiến thức cơ sở 20 
1. Toán cao cấp (I, II, III)6  
2. Vật lý (I, II)4  
3. Nhập môn ngành Điện - Điện tử2  
4. Lý thuyết mạch điện I và II4  
5. Đo lường và kỹ thuật đo2  
6. Vật liệu điện và an toàn điện2  
b. Kiến thức ngành 42 
1. Điện tử tương tự và Điện tử số4  
2. Máy điện và Khí cụ điện (4 + 2)4  
3. Truyền động điện2  
4. Kỹ thuật Vi xử lý4  
5. Cảm biến2  
6. Lý thuyết điều khiển tự động4  
7. Điện tử công suất4  
8. Cung cấp điện và kỹ thuật chiếu sáng4  
9. Bộ điều khiển PLC4  
10. Tổng hợp hệ điều khiển điện cơ2  
11. Trang bị điện, điện tử cho máy công nghiệp2  
• Điều khiển   
12. Điều khiển logic2  
13. Điều khiển mờ, điều khiển nơron và ứng dụng2  
14. Ghép nối và điều khiển bằng máy tính2  
c. Kiến thức chuyên ngành 10 
- Sinh viên chọn 1 trong các chuyên ngành sau đây:
- Ngoài 1 chuyên ngành tự chọn bắt buộc, sinh viên có thể đăng ký học thêm các chuyên ngành khác
• Chuyên ngành 1: “Tự động hóa công nghiệp”
1. Điều khiển quá trình2  
2. Mạng tự động hóa dây chuyên sản xuất2  
3. Hệ thống điều khiển điện thủy khí2  
4. Robot công nghiệp2  
5. Đồ án thiết kế hệ tự động hóa2  
• Chuyên ngành 2: “Điện tử công nghiệp và dân dụng”
1. Thiết kế vi mạch2  
2. Mô hình hoá mạch điện tử công suất2  
3. Điều khiển số hệ thống điện tử công suất2  
4. Đồ án Điện tử công suất2  
5. Khai thác bảo trì hệ Điện tử công suất2  
• Chuyên ngành 3: “Hệ thống điện và Cung cấp điện”
1. Công nghệ sản xuất điện2  
2. Bảo vệ rơle và Tự động hoá hệ thống điện2  
3. Lưới điện2  
4. Ngắn mạch2  
5. Đồ án thiết kế cung cấp điện2  
d. Thực tập 4 
- Thực tập điện tử
- Thực tập điện kỹ thuật
   
đ. Kiến thức bổ trợ 58 
1. Kỹ năng sử dụng máy vi tính
- Tin học văn phòng
- Tin học chuyên ngành

14
4
  
2. Ngoại ngữ (Tiếng Anh)40  
e. Thực tập cuối khóa và Đồ án tốt nghiệp 10 
TỔNG CỘNG160
  • tags