Kiến trúc sư
Tiếng Việt

Kiến trúc sư

10:05 - 24-12-2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 KIẾN TRÚC SƯ

  A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Kiến trúc sư, có khả năng thiết kế kiến trúc trúc, thiết kế môi trường các công trình nhà ở, nhà công cộng, công trình sản xuất có quy mô vừa và nhỏ, có khả năng tham gia công tác giám sát, quản lý dự án đầu tư xây dựng, có khả năng thiết kế đô thị và quản lý kiến trúc đô thị.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc, các cơ quan quản lý xây dựng, quản lý kiến trúc và quy hoạch, quản lý đô thị.

 B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Tên học phần

Số Tín chỉ

I. Kiến thức giáo dục đại cương

 

 

16

1. Triết học Mác - Lê nin

4

 

 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

 

 

4. Giáo dục Thể chất

4

 

 

5. Giáo dục Quốc phòng

4

 

 

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

 

164

a. Kiến thức cơ sở

 

42

 

1. Hình học, họa hình

4

 

 

2. Phương pháp thể hiện kiến trúc - vẽ ghi

2

 

 

3. Cơ sở tạo hình kiến trúc

2

 

 

4. Vẽ mỹ thuật I

2

 

 

5. Vẽ mỹ thuật II

2

 

 

6. Điêu khắc và trang trí mỹ thuật

2

 

 

7. Vật lý kiến trúc

4

 

 

8. Vật liệu xây dựng

2

 

 

9. Lịch sử kiến trúc

2

 

 

10. Bảo tồn di sản và cải tạo kiến trúc

2

 

 

11. Cơ học công trình (cơ lý thuyết, sức bền vật liệu, cơ học kết cấu)

2

 

 

12. Kết cấu công trình (nền móng, kết cấu gạch đá, bê tông cốt thép, kết cấu thép)

4

 

 

13. Kỹ thuật và tổ chức thi công

2

 

 

14. Hạ tầng kỹ thuật - cấp thoát nước công trình & đô thị

4

 

 

15. Điện chiếu sáng công trình & đô thị

2

 

 

16. Pháp luật xây dựng

2

 

 

17. Kinh tế xây dựng và kinh tế đô thị

2

 

 

b. Kiến thức ngành

 

40

 

1. Phương pháp thiết kế kiến trúc

2

 

 

2. Lý thuyết thiết kế kiến trúc

4

 

 

3. Cấu tạo kiến trúc nhà ở và công trình công cộng

2

 

 

4. Cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp, nhà không gian lớn

2

 

 

5. Quy hoạch đô thị và nông thôn

2

 

 

6. Trang thiết bị công trình

2

 

 

7. Thiết kế nội, ngoại thất

2

 

 

8. Đồ án kiến trúc nhỏ (K1)

2

 

 

9. Đồ án nhà ở riêng lẻ (K2)

2

 

 

10. Đồ án công trình thương mại, dịch vụ (K3)

2

 

 

11. Đồ án công trình giáo dục, y tế, hành chính (K4)

2

 

 

12. Đồ án chung cư cao tầng (K5)

2

 

 

13. Đồ án quy hoạch chi tiết nhóm nhà ở (Q1)

2

 

 

14. Đồ án công trình công nghiệp nhẹ (K6)

2

 

 

15. Đồ án công trình bảo tàng, thư viện, câu lạc bộ (K7)

2

 

 

16. Đồ án công trình công nghiệp cơ khí (K8)

2

 

 

17. Đồ án công trình văn hóa, thể thao (K9)

2

 

 

18. Phương pháp thiết kế ý tưởng kiến trúc - Phần 1: T1, T2, T3, T4

2

 

 

c. Kiến thức chuyên ngành
Sinh viên chọn 1 trong các chuyên ngành sau đây:

 

10

 

• Chuyên ngành 1: “Kiến trúc công trình”

 

10

 

1. Kiến trúc nhà cao tầng và công trình ngầm đô thị

2

 

 

2. Kiến trúc nông thôn

2

 

 

3. Công nghệ xây dựng, công nghệ kiến trúc

2

 

 

4. Đồ án kiến trúc công trình (K10.1)

4

 

 

• Chuyên ngành 2: “Thiết kế nội, ngoại thất”

 

10

 

1. Nội thất nhà ở

2

 

 

2. Nội thất công trình công cộng

2

 

 

3. Ngoại thất công trình dân dụng và công nghiệp

2

 

 

4. Đồ án kiến trúc nội, ngoại thất (K10.2)

4

 

 

• Chuyên ngành 3: “Kiến trúc xanh”

 

10

 

1. Môi trường xây dựng

2

 

 

2. Kiến trúc xanh - bền vững

2

 

 

3. Giải pháp giảm tác động ô nhiễm môi trường của công trình xây dựng

2

 

 

4. Đồ án kiến trúc Xanh (K10.3)

4

 

 

• Chuyên ngành 4: “Kiến trúc quy hoạch”

 

10

 

1. Quy hoạch giao thông và cảnh quan đô thị

2

 

 

2. Thiết kế đồ thị

2

 

 

3. Quy hoạch môi trường đô thị

2

 

 

4. Đồ án Thiết kế đô thị (Một quảng trường hoặc một tuyến đường đô thị cụ thể) (K10.4)

4

 

 

d. Kiến thức bổ trợ

 

58

 

1. Kỹ năng sử dụng máy vi tính 
- Tin học văn phòng
- Tin học chuyên ngành

18
14
4

 

 

2. Tiếng Anh

40

 

 

đ. Thực tập cuối khoá và Đồ án tốt nghiệp

 

14

 

1. Thực tập cuối khóa (6 tuần)

2

 

 

2. Đồ án tốt nghiệp (16 tuần)

12

 

 

TỔNG CỘNG

180

 

 

  • tags