Thông báo v/v Tổ chức giải thể thao Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Tiếng Việt

Thông báo chung

Thông báo v/v Tổ chức giải thể thao Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

15:03 - 24-10-2019BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

     Số: 454/TB - BGH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Từ Sơn, ngày 23 tháng 10 năm 2019


THÔNG BÁO

( V/v Tổ chức giải các môn thể thao

 Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/ 11/ 2019 )


Để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019, chào mừng năm học mới 2019-2020 và các ngày lễ lớn trong năm. Nhà trường giao cho Hội thể thao ĐH&CN trường tổ chức các hoạt động thể thao nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT giao lưu hiểu biết lẫn nhau đoàn kết, tăng cường sức khỏe, nâng cao hiệu quả  học tập.

1. Nội dung hoạt động gồm các môn thể thao

Bóng bàn nam, nữ; Cầu lông nam, nữ;Khiêu vũ, Điền kinh (theo điều lệ các môn đã qui định)

2. Đối tượng tham gia:

- Cán bộ, giáo viên, sinh viên, học viên đang theo học tại trường

Có đủ sức khỏe tham gia thi đấu

3. Thời gian và địa điểm đăng ký

- Thời gian đăng ký: Từ 25/10/2019 đến trước 07/11/2019. Mỗi khóa học ĐH chính qui, Khoa ĐH Liên thông từ xa, sinh viên VN học tại Từ sơn, khối sinh viên Nước ngoài, mỗi khoa, khóa, khối là 01 đơn vị thi đấu;

- Địa điểm: Bản cứng nộp cho Phòng Công tác sinh viên cụ thể:

+ Khóa 21 nộp cho thầy Bùi Văn Phúc phụ trách khóa 21( phòng A 317);

+ Khóa 22 nộp cho thầy Nguyễn Cao Sầm phụ trách khóa 22 ( phòng A312);

+ Khóa 23 nộp cho thầy Nguyễn Mạnh Tuấn  phụ trách Khóa 23( phòng A313);

+ Khóa 24 nộp cho cô Nguyễn Thị Vân Khánh phụ trách Khóa 24 ( phòng A318)

+ Khoa ĐH Liên thông từ xa nộp cho thầy Vũ Đức Tâm trợ lý khoa ĐHLT;

+ Khối SV Việt nam học tại Từ sơn nộp cho thầy Nguyễn Thành Sơn phụ trách khối SV Từ sơn;

+ Khối SV nước ngoài nộp cho thầy Lê Xuân Tuấn Trung Tâm Hợp tác Quốc tế;

+ Khối Cán bộ, giảng viên nộp cho thầy Nguyễn Hữu Chiến CT Công đoàn.

- Bản mềm gửi cho Thầy Vũ Minh Hoàn Khoa GDTC ĐT: 0974,428,082 hoặc địa chỉ email: vuminhhoan.hubt@gmail.com. 

3. Thời gian, địa điểm bốc thăm

     - Thời gian:  Hồi 8h30 sáng ngày thứ sáu 08/11/2019.

- Địa điểm:  Tại Văn phòng Đoàn trường (Phòng 207 Nhà B cơ sở I - Vĩnh Tuy - Hà Nội).

4.  Địa điểm thi đấu và thời gian khai mạc

- Địa điểm thi đấu: Tại cơ sở II Từ Sơn - Bắc Ninh;

- Thời gian thi đấu: 8h30’ ngày 14 và 15/ 11/ 2019 tại Nhà tập GDTC cơ sở 2 Từ Sơn- Bắc Ninh

- Thời gian khai mạc: Hồi 8h45 sáng thứ sáu ngày 15/11/2019. Tại Nhà tập GDTC cơ sở 2 Từ Sơn – Bắc Ninh. Các sinh viên tham gia thi đấu mặc trang phục TDTT dự khai mạc.

- Nhà trường có ô tô đưa đón  sinh viên tham dự giải từ Vĩnh tuy sang Từ sơn và ngược lại.

  Thông báo được gửi đến Thủ trưởng các đơn vị để phổ biến động viên  sinh viên tham gia và đăng ký thi đấu theo thời gian quy định trên đây, đồng thời có kế hoạch tự tập luyện để thi đấu đạt kết quả tốt./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng- PHT thường trực {để báo cáo};

- Các Phó Hiệu trưởng {để phối hợp};
- Các phòng, ban {để thực hiện};                                       
- Các khoa {để thực hiện};
- ĐTN – HSV - phòng CTSV {để thực hiện};

- Lưu VP.

 

                      K/T HIỆU TRƯỞNG

                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                         

                                ( đã ký)

 

                       PGS.TS. Hà Đức Trụ

 

                       

 


 

       * Phiếu đăng ký thi đấu các nội dung - Giải thể thao Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại đây: 

              

  • tags