Danh sách lớp học lại 2016
Tiếng Việt

Phòng Giáo vụ

Danh sách lớp học lại 2016

17:16 - 24-08-2016
Danh sách lớp học lại sinh viên xem TẠI ĐÂY
- Lớp học lại sẽ được tổ chức bắt đầu từ ngày 29/08/2016, học liên tục. Có những môn sẽ học cả vào ngày 2/9; 3/9; 4/9 để kịp thời tổ chức thi trả nợ cho sinh viên.
- Sinh viên kiểm tra, có thắc mắc gì liên hệ lại với phòng giáo vụ vào ngày thứ 7 (27/8/2016) và thứ 2 (29/8/2016).
- Thứ 7 ngày (27/8/2016) sinh viên đến xem lịch học lại để tối thứ 2 (ngày 29/8/2016) đi học luôn.
  • tags