Thông báo xét tuyển NV2 Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015
Tiếng Việt

Thông báo chung

Thông báo xét tuyển NV2 Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015

10:21 - 24-08-2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Số:          /TB – ĐH KD&CN

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO

Vv xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015

     - Căn cứ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và ngưỡng điểm xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.                

- Căn cứ chỉ tiêu đào tạo của Trường ;  

     - Căn cứ số thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 ĐH, CĐ  hệ chính quy năm 2015.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015.

1. Chỉ tiêu:  

- Đại học: 4200 cho tất cả các ngành đã ghi trong cuốn những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.  

- Cao đẳng: 450 cho tất cả ngành đã ghi trong cuốn những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

2. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển:

- Đại học: 15 điểm cho tất cả tổ hợp các môn của ngành xét tuyển. Các ngành Kiến trúc, Thiết công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất (điểm môn năng khiếu nhân hệ số 2).

- Cao đẳng: 12 điểm cho tất cả tổ hợp các môn của ngành xét tuyển.

3. Hồ sơ ĐKXT:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu quy định);

- Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi;

 - 01 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

4. Phương thức và địa chỉ nộp hồ sơ ĐKXT:

 - Nộp tại sở GDĐT hoặc trường THPT do Sở GDĐT quy định;

 - Qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại trường theo địa chỉ: Phòng Giáo vụ (A110Y), Tầng 1 nhà A Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội- Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: (04)3.6339113 .

5. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nơi nhận:

-          TTTT (Website trường).

-         Lưu HĐTS, VPT.

           KT. HIỆU TRƯỞNG
            PHÓ HIỆU TRƯỞNG
        CHỦ TỊCH HỒI ĐỒNG TUYỂN SINH

        (Đã ký)

                              

            GS.,TS. Vũ Văn Hóa

 

-------------------------------------------

☂ Tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại Fanpage chính thức của trường:https://www.facebook.com/dhkinhdoanhvacongnghe

-------------------------------------------
Theo dõi thông tin nhà trường từ Zalo Page HUBThttp://zaloapp.com/qr/p/1lqbx8d78kvqy
(Chú ý dành cho điện thoại di động đã cài app Zalo)

  • tags