Buổi lễ tách và thành lập chi bộ mới của chi bộ Truyền thông, Tạp chí
Tiếng Việt

Hoạt động chung

Buổi lễ tách và thành lập chi bộ mới của chi bộ Truyền thông, Tạp chí

16:06 - 24-07-2020

Ngày 24/6/2020, diễn ra Buổi lễ tách và thành lập chi bộ mới của chi bộ Truyền thông, Tạp chí  tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Description: IMG_8701.JPG

Ảnh: Chi bộ Truyền thông và Chi bộ Tạp chí Kinh doanh Công nghệ

Đến dự buổi tách chi bộ có đồng chí Nguyễn Đăng Tân, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Đồng chí Đỗ Trọng Thiều, Phó Tổng biên tập thường trực Tạp chí Kinh doanh Công nghệ, đồng chí Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Truyền thông cùng các đảng viên, quần chúng của hai chi bộ.

Được sự đồng ý của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, quyết định thành lập hai chi bộ mới: Chi bộ Trung tâm Truyền thông và Chi bộ Tạp chí Kinh doanh Công nghệ. Chi bộ Trung tâm Truyền thông do đồng chí Nguyễn Văn Long làm Bí thư. Chỉ định đồng chí Đỗ Trọng Thiếu Phó Bí thư chi bộ Trung tâm Truyền thông - Tạp chí, làm Bí thư chi bộ Tạp chí Kinh doanh Công nghệ.

Description: IMG_8713.JPG

Đồng chí Nguyễn Đăng Tân, Phó Bí thư Đảng ủy thông báo Quyết định tách Chi bộ mới.

Chi bộ Truyền thông - Tạp chí - Bản tin Kinh doanh và Công nghệ, là chi bộ được thành lập theo quyết định số 31/QĐ-ĐU ngày 1 tháng 10 năm 2018. Chi bộ luôn hoàn thành tốt nghiệp vụ chuyên môn và quan tâm, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, đến nay đã kết nạp 01 quần chúng ưu tú là cán bộ vào Đảng và hiện đang tiếp tục bồi dưỡng phát triển thêm 03 quần chúng phấn đấu vào Đảng. Chi bộ Truyền thông, Tạp chí, Bản tin đều là những đảng viên gương mẫu, có trách nhiệm, luôn tỏ rõ vai trò trong các mặt công tác, cho nên các phong trào phấn đấu, rèn luyện ở đây đều có những khởi sắc và phát triển.

Tin: Hạnh Trần

Ảnh: Việt Anh

  • tags