Danh sách thi lại các môn tốt nghiệp Khóa 19, 20 năm 2020
Tiếng Việt

Phòng Quản lý đào tạo

Danh sách thi lại các môn tốt nghiệp Khóa 19, 20 năm 2020

19:52 - 24-06-2020

Tải danh sách thi lại các môn tốt nghiệp K19,20 tại đây.

* Chú ý: Mọi thắc mắc về danh sách thi, sinh viên gọi điện theo số 0936.121.242 hoặc gửi mail tới địa chỉ: nguyenaimy08@gmail.com
(Thời hạn giải quyết thắc mắc về danh sách thi tốt nghiệp đến hết ngày 25/06/2020)
 .