Danh sách thi kết thúc HA7+HA9 - K21+K20- ngành QN- SÁNG NGÀY 7/6/2018
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Anh B

Danh sách thi kết thúc HA7+HA9 - K21+K20- ngành QN- SÁNG NGÀY 7/6/2018

10:35 - 24-05-2018

Sinh viên xem DS thi TẠI ĐÂY


Chú ý: THI LẠI + NÂNG ĐIỂM

SINH VIÊN MUA PHIẾU THI LẠI + NÂNG ĐIỂM NGAY KHI THI XONG VÀ NỘP TAI VPK TIẾNG ANH B1 PHÒNG A309.

HẠN NỘP PHIỂU LÀ SAU 2 NGÀY THI. 
SAU 2 NGÀY THI, SINH VIÊN NÀO KHÔNG NỘP PHIẾU, KHOA SẼ KHÔNG THU!
  • tags