LỊCH NỘP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (ĐỢT 1) SINH VIÊN ĐH KHÓA 20 NGÀNH KẾ TOÁN
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

LỊCH NỘP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (ĐỢT 1) SINH VIÊN ĐH KHÓA 20 NGÀNH KẾ TOÁN

10:43 - 24-04-2019

Khoa Kế toán thu luận văn tốt nghiệp ( đợt 1 ) sinh viên ĐH khóa 20 ngành Kế toán từ ngày 6/5/2019 đến ngày 8/5/2019.

Thời gian: - Sáng từ 8h00' đến 11h00'

                  - Chiều từ 13h30' đến 16h00'

Địa điểm: Phòng A504 -VPK

 Quy trình nộp luận văn tốt nghiệp:

Sinh viên nộp luận văn về Khoa Kế toán cần:

- Nộp 04 quyển luận văn tốt nghiệp (bao gồm 01 quyển gốc);

- Nộp sổ nhật ký thực tập ( có ghi chép đẩy đủ quá trình thực tập và được giáo viên hướng dẫn nhận xét và ký xác nhận);

- Nộp bảng điểm (không nợ ĐVHT);

- Nộp biên lai thu tiền kỳ cuối (SV đã nộp biên lai thu tiền kỳ cuối khi nộp báo cáo thực tập thì không phải nộp lại)

Khoa sẽ gọi điện thông báo lịch bảo vệ luận văn (báo trươc ít nhất 02 ngày) đến từng sinh viên , sinh viên lên website: hubt.edu.vn --> khoa kế toán để xem danh sách hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

LƯU ÝĐỐI VƠI SINH VIÊN CHƯA NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SẼ NỘP CÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP.

 Quy trình bảo vệ luận văn tốt nghiệp:

Sinh viên được bảo vệ luận văn khi:

- Đã hoàn thành quá trình thực tập tốt nghiệp;

- Luận văn được giáo viên hướng dẫn nhận xét, chấm điểm và đã nộp luận văn về Khoa Kế toán;

- Không nợ ĐVHT trên bảng điểm.

Tại buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp sinh viên cần:

- Đến trước thời gian bảo vệ 15 phút để xem danh sách phòng hội đồng (dán tại bảng tin Phòng A504) và chuẩn bị hội đồng;

- Slide luận văn được làm theo đúng quy định của Khoa Kế toán (nội dung từ 10 đến 12 slide, font chữ 26-28).

- Đem theo 1 quyển luận văn tốt nghiệp; giấy, bút.

- Trang phục: Nam quần âu áo sơ mi, nữ áo dài truyền thống.

Sau khi sinh viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp 1 tuần, Khoa sẽ tập hợp gửi điểm về trung tâm tin học.

  • tags